โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารราชการ
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.74 KB 11
ขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.51 KB 20
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.16 KB 21
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.21 KB 14
แบบคำร้องขอผ่อนผัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.98 KB 11
แบบขอให้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.71 KB 11