ติดต่อเรา
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ   ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
เบอร์โทรศัพท์ 0-5445-9245 เบอร์โทรสาร 0-5445-9343


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน