กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอัจฉรา ใจกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอมรรัตน์ อุดมประสิทธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายกมล บุญจันต๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวทิพากร วงศ์ใหญ่
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางรัตติกาล ใจใหญ่
ครู คศ.2