กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เขมิกา คำวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอำภวัน สบบง
ครูอัตราจ้าง