กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมพิศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลักษิกา แก้วทิยาเวชย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

Mr.Marjun Plenos Tin -ao

นางสาวปิตินันท์ วงศ์บัณฑิต
ครู คศ.2

นางสาวนภัสกร พันธวงค์
ครูอัตราจ้าง