โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชญานิศา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

วิรัลพัชร
ครู คศ.1

นางสมพิศ
ครู คศ.3

นางสาวลักษิกา แก้วทิยาเวชย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

Miss April Abalos Lgnacio