คณะผู้บริหาร

นางลักษณา จันธิมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 061-0956721
อีเมล์ : laksanachantima0903@gmail.com

นางเอมพิกา ใจกล้า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0819981225
อีเมล์ : aimpika123@gmail.com

นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 084-8052140
อีเมล์ : Kram.stn@gmail.com