โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารราชการ
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.74 KB 259064
ขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.51 KB 259144
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.16 KB 259070
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.21 KB 259066
แบบคำร้องขอผ่อนผัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.98 KB 259057
แบบขอให้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.71 KB 259066