โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่าย Mini English Camp
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)จัดกิจกรรมค่าย Mini English Camp สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ General English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าค่ายได้รับการฝึกภาษาอังกฤษร่วมกันและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,10:43   อ่าน 26 ครั้ง