โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
ภาพกิจกรรม
สอบ NT ( NT: National Test)
มื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)เป็นสนามสอบ NT ( NT: National Test) คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.๓ โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,10:45   อ่าน 28 ครั้ง