โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมเจิด สุวรรณศักดิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) พร้อมด้วย นางลักษณา จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 พร้อมรับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาของผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2565,13:21   อ่าน 10 ครั้ง