ภาพกิจกรรม
ศึกษานิเทศน์มาตรวจเยี่ยม
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้มานิเทศ ติดตาม แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ยังได้ให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาในแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทางผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2565,13:24   อ่าน 192 ครั้ง