ภาพกิจกรรม
สำรวจในสุขาภิบาลอาหารและสิ่งปนเปื้อนแบคทีเรียในอาหาร
ชุมนุมอย.น้อยโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุนและเจ้าหน้าที่เทศบาลห้วยข้าวก่ำ ในการสำรวจในสุขาภิบาลอาหารและสิ่งปนเปื้อนแบคทีเรียในอาหาร รวมถึงการใช้ชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ผลการตรวจพบว่าตรวจผ่านทุกรายกา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,10:42   อ่าน 165 ครั้ง