ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ / ศูนย์การเรียนรู้คู่คุณธรรม วัดห้วยข้าวก่ำ
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) กิจกรรมเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ / ศูนย์การเรียนรู้คู่คุณธรรม วัดห้วยข้าวก่ำ / โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) และอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,10:56   อ่าน 190 ครั้ง