ภาพกิจกรรม
จัดอบรมในโครงการรณรงค์ การมีส่วนร่วมลดปริมาณขยะ "กิจกรรมทำ บันทึกข้อมตกลง (MOU) การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก"
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,17:03   อ่าน 37 ครั้ง